2014 NAIAS: Gov. Snyder to visit auto show Tuesday